• Soutěž bude mít celkem pět kol – 1 cvičné a 4 soutěžní
 • V každém kole budou vyhlášeni tři nejlepší řešitelé, kteří získají drobné odměny a body do hlavní soutěže (1. místo získá 5 bodů, 2. místo obdrží 4 body a 3. místo pouze 3 body, každý úspěšný řešitel ovšem získá 1 bod)
 • V prvním kole se ceny nerozdávají, bez ohledu na pořadí získají všichni 1 bod
 • Po pátém kole se body sečtou a budou vyhlášeni celkoví vítězové, kteří obdrží hlavní ceny (poukazy na knížky, sladkosti apod.)
 • Při řešení můžete využívat libovolné prostředky – internet, kamarády, rodiče, sourozence, učitele, …
 • Pokud na řešení přijdete, odešlete mail se správným řešením na adresu sifrovacisoutez@seznam.cz
 • Pořadí rozhoduje čas, kdy mail dojde
 • Neříkejte nikomu heslo, které jste už vyluštili

Tipy a rady

 • Nevzdávejte se
 • Některé úlohy vyžadují znalosti z jiných předmětů (např. tabulka chemických prvků), k jiným si budete muset najít informace na internetu nebo v knihovně
 • Nemá smysl tipovat
 • Všechna konečná hesla jsou slova, která dávají smysl